Mats Ljung i ord och ton

Mats ljung i ord och ton – ”Från skratt till tårar” med Ingvor Ljung och Thomas Landahl.

27 nov 2019 kl 19:00 i Storstugan,  Mullsjö Hotell!

Mats Ljung i ord och ton. Mats Ljung föddes 1/7 1947 och avled 28/7 2001. Han var revyartist, bondkomiker, författare och trubadur. Mats startade som folkskollärare innan han sadlade om och blev revyartist på heltid.

Boken ” Mats Ljung – bondkomikern mett i vela ” kom ut 2010 och är producerad av Mats Ljungs familj. Efter att boken utkommit började Mats fru, Ingvor att resa runt och berätta och kåsera om sin mans liv. Till sin hjälp har hon Thomas Landahl som spelar och sjunger.

Mats Ljung: ”En får va gla att en ä som en ä”.
Utifrån boken om Mats Ljung presenteras ett axplock ur den stora produktionen av visor och texter som han lämnade efter sig.
Ingvor berättar på ett personligt sätt om livet med Mats och hur allt en gång började. En resa som sedan tog fart och gjorde Skara till en av Sveriges största revystäder. Visorna presenteras med berättelser om hur de kom till.

För Thomas har hela livet varit fyllt av sång och musik – en medicin för själen. Mats Ljungs visor har stort utrymme i hans medicinväska.

Ingvor Ljung berättar alltså om Mats Ljung och Thomas Landahl spelar och sjunger. De presenterar ett axplock ur Mats Ljungs stora produktion av visor och texter på ett roligt och finstämt sätt.